Amply công suất, Preamp, Mixer

Mixer Takstar XR-208

Giá: 2.500.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Mixer Takstar XR-208, thiết bị thu âm chất lượng tốt hàng đầu tại 132 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Preamp TUBE ISK MIC1000

Giá: 1.250.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Preamp TUBE ISK MIC1000, thiết bị thu âm chất lượng tốt hàng đầu tại 132 Chùa Láng, Đống Đa, Hà

Amply SAMSON servo 120a

Giá: 6.800.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Amply SAMSON servo 120a, thiết bị thu âm chất lượng tốt hàng đầu tại 132 Chùa Láng, Đống Đa, Hà

Amply SAMSON servo 600

Giá: 10.500.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Amply SAMSON servo 600, thiết bị thu âm chất lượng tốt hàng đầu tại 132 Chùa Láng, Đống Đa, Hà