Microphone thu âm

Microphone IRig

Giá: 1.500.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Microphone IRig, thiết bị thu âm chất lượng tốt hàng đầu tại 132 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

MICRO PHÒNG THU TAKSTAR T&S PC-K200

Giá: 1.800.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp micro takstar T&S PC-K200, thiết bị thu âm chất lượng tốt hàng đầu tại 132 Chùa Láng, Đống Đa, Hà

Microphone Takstar PCM-5550

Giá: 1.200.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Microphone Takstar PCM-5550, thiết bị thu âm chất lượng tốt hàng đầu tại 132 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Microphone TAKSTAR PC-K600

Giá: 4.000.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Microphone TAKSTAR PC-K600, thiết bị thu âm chất lượng tốt hàng đầu tại 132 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Microphone Alctron UM900

Giá: 2.100.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Microphone Alctron UM900, microphone thu âm chất lượng tốt hàng đầu.

Microphone Takstar PC K200 plus

Giá: 2.600.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Microphone Takstar PC K200 plus chất lượng tốt hàng đầu.

Microphone SAMSON G-Track – USB Condenser

Giá: 6.700.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Microphone SAMSON G-Track - USB Condenser, chất lượng tốt hàng đầu.

Microphone Audio Technica AT2020

Giá: 3.500.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Microphone Audio Technica AT2020, microphone takstar hiện đại, chất lượng tốt hàng đầu

Microphone Takstar PC-K500FX

Giá: 3.000.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Microphone Takstar PC-K500FX, microphone takstar hiện đại, chất lượng tốt hàng đầu.

Microphone Condenser Tube Takstar CM-450

Giá: 4.500.000 VNĐ
Mcrio chuyên cung cấp Microphone Condenser Tube Takstar CM-450, microphone takstar hiện đại, chất lượng tốt hàng đầu